Alt
ENG  /  RUS  /  UKR
  crowe horwath

Вдосконалення бізнес процесів

Будь-який бізнес може розглядатися як сукупність організаційних, технологічних та контролюючих процесів. При цьому дуже важливим завданням менеджменту є чітке розмежування кожного процесу та функції всередині організації, а також періодичний їх аналіз з метою подальшої оптимізації та вивчення альтернатив. Зрозуміло, що при цьому завжди враховується співвідношення між інвестиціями в подальший розвиток бізнесу та вигодами, що очікуються від підвищення ефективності бізнес процесів. Результатом цього є практична відсутність ідеальних організацій. Однак це не означає, що до ідеалу не слід прямувати.

Менеджменту компанії при постійному завантаженні поточними справами може не вистачати важливого елементу стратегічного мислення, що не дозволяє побачити та оцінити ймовірний ефект від змін в організації бізнес процесів. При цьому кожну таку зміну слід розглядати з точки зору довгострокової максимізації прибутку компанії.

У випадку вибору Alt в якості вашого бізнес консультанту, ми не обіцяємо знайти прості рішення для вирішення складних проблем. Замість цього, ми допоможемо вам краще зрозуміти ваш бізнес через застосування нової методології оцінки його досягнень та системний підхід до організації бізнес процесів. Кожен процес, що організовано всередині вашої організації, можна виміряти як мінімум у грошовому та часовому вимірах. Навіть найпростіший порівняльний аналіз поточних витрат на фінансування кожної функції з її можливими альтернативами може повністю змінити ваше відношення до організаційної структури бізнесу.

Наші експерти також запропонують вам інвестиційну програму, що спрямовано на реалізацію визначених змін разом з детальним аналізом їх впливу на грошові потоки та прибуток бізнесу як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Ми не зробимо ваш бізнес ідеальним, однак значно наблизимо вас до його повного розуміння та створимо впевненість у правильності ваших дій. Цифри завжди говорять правду. Єдина складність полягає в тому, як правильно їх визначити, та зрозуміти, що саме вони говорять.

 

 

 

 

 

 

© Alt, 2007-2012 Web-development: ZD